Basiscontract arbodienstverlening

Wat is het en heb ik dit wel nodig?

Ieder bedrijf is verplicht volgens de Arbowet een basiscontract af te sluiten. Het basiscontract arbodienstverlening dat je bij ons afsluit verzekert je van de beschikbaarheid van alles wat je nodig hebt om jouw team inzetbaar te krijgen én te houden.
In Nederland hebben we strakke regels waar je je aan moet houden als je ziek wordt. Deze regels gelden voor de werkgever én voor de medewerker. Het niet naleven van deze regels heeft grote consequenties voor beiden.


Jouw zaken goed regelen, dat doe je met een basis contract arbodienstverlening.

Wat doen wij voor je?

  1.     Wij geven vanaf de eerste ziektedag inzicht in mogelijkheden die de medewerker heeft om te kunnen werken.
  2.     Je krijgt een inlog van ons verzuimsysteem, dat toegankelijk is voor werkgever én medewerker
  3.     Je krijgt toegang tot de best opgeleide procescasemanagers en inzetbaarheidscoaches.
  4.     Je krijgt ondersteuning van constructieve, rechtdoorzee BIG-geregistreerde bedrijfsartsen.

Voordelen Recht Door Zee Arbodienstverlening

Voor het MKB door het MKB
Als ondernemers weten wij als geen ander wat het betekent als iemand van jouw team zich ziekmeldt. Dit is niet alleen vervelend voor jouw medewerker, maar ook voor het team en jouw bedrijfsvoering. Wist je trouwens dat 80% van het ziekteverzuim helemaal geen medische oorzaak heeft? Wij wel. Door onze jarenlange kennis en ervaring kunnen wij de juiste stappen zetten in het proces. Met één doel: de medewerker weer snel en gezond terug te laten keren op de werkvloer.

Mens- én resultaatgericht
Onze rechtdoorzee-aanpak heeft zich al bewezen bij grote organisaties waarvoor wij miljoenen euro’s hebben bespaard. Wij zijn hard op de inhoud, maar zacht op de mens. Wij hebben oog voor de mens achter de medewerker én kijken verder dan wet- en regelgeving. Inmiddels hebben wij ook voor onze MKB-klanten goede resultaten behaald: het ziekteverzuim is gedaald. 

De slimste oplossing
Ons professionele MKB-team staat voor je klaar. Zij werken in taakdelegatie van de bedrijfsarts. Waardoor zij vanaf de eerste ziektedag met jouw medewerker bespreken wat er nodig is om met plezier terug te keren in het arbeidsproces. Komen zij er samen niet uit, dan hebben zij korte lijnen met de bedrijfsarts.

Ons team van inzetbaarheidscoaches werkt nauw samen met onze BIG-geregistreerde bedrijfsartsen. Dit levert vele voordelen op:

  •     Vanaf de eerste dag zicht op arbeidsmogelijkheden
  •     Korte lijnen met de bedrijfsarts
  •     Binnen 48 uur hulp bij mentale en fysieke klachten
  •     Samen sturen we op de verantwoordelijkheid door de medewerkers
  •     Samen reduceren en voorkomen we verzuim.
  •     Geen pleisters plakken, maar structurele oplossingen